sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Hùng
Giám Đốc - 0978874224

-

-

Ms Ngân
KT Trưởng
0933.599049 - 0819.000.128

Ms Hà
- 0908.164.182

Container Văn Phòng

Container văn phòng 40
Container văn phòng 40
Container Văn phòng 20
Container Văn phòng 20
Container Văn Phòng 20 có toilet
Container Văn Phòng 20 có toilet
Container Văn phòng 10
Container Văn phòng 10
Container Văn Phòng 40 có toilet
Container Văn Phòng 40 có toilet
Container 10ft Toilet
Container 10ft Toilet

Container Sản xuất mới

Container 40HC sản xuất mới
Container 40HC sản xuất mới
Container 40GP  sản xuất mới
Container 40GP sản xuất mới
Container 40GP sản xuất mới
Container 40GP sản xuất mới
Container 20GP sản xuất mới
Container 20GP sản xuất mới

Container Đóng Mới

Container 40HC sản xuất mới
Container 40HC sản xuất mới
Container Smoking
Container Smoking

Container Đặc Biệt

Smoking Container Room
Smoking Container Room
Cofee Shop Container
Cofee Shop Container
Container Trà Sữa shop
Container Trà Sữa shop
Container Smoking
Container Smoking

Container Nhà

Phụ Tùng Rơmooc

Phụ Tùng Container

Vận Chuyển Container
Vận Chuyển Container