sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Hùng
Giám Đốc - 0978874224

-

-

Ms Ngân
KT Trưởng
0933.599049 - 0819.000.128

Ms Hà
- 0908.164.182

Container Sản xuất mới

Container 40HC sản xuất mới
Container 40HC sản xuất mới
Container 40GP sản xuất mới
Container 40GP sản xuất mới
Container 20GP sản xuất mới
Container 20GP sản xuất mới
Container sản xuất mới 10ft
Container sản xuất mới 10ft